Nieuws vanuit het bestuur van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie

Auteurs

  • Rob Rouhl secretaris van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie
  • Marian Majoie voorzitter van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie

DOI:

https://doi.org/10.54160/epilepsie.11764

Samenvatting

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie heeft tot doel verspreiding van kennis over epilepsie onder allen die daar belang bij hebben. Dat doet het bestuur bijvoorbeeld via het vakblad ‘Epilepsie, periodiek voor professionals’ maar ook via de liga-website en aparte mailings. Daarnaast is de Liga een vraagbaak voor de verschillende wetenschappelijke verenigingen en voor zorg- en overheidsinstanties in kwesties die de zorg voor patiënten met epilepsie betreffen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: activiteiten rondom de landelijke richtlijnen, vergoedingsaanvragen en plaatsbepaling van nieuwe behandelingen binnen de behandeling van patiënten met epilepsie.

Downloads

Gepubliceerd

2022-03-23

Nummer

Sectie

Ingezonden berichten

Citeerhulp

Nieuws vanuit het bestuur van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie. (2022). Epilepsie, Periodiek Voor Professionals, 21(1), 18-21. https://doi.org/10.54160/epilepsie.11764