Hildegard von Bingen en de ‘epileptische persoonlijkheid’

Auteurs

  • Ingrid Daey Ouwens neurologie, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.

DOI:

https://doi.org/10.54160/epilepsie.12875

Samenvatting

Nog altijd worden mensen met epilepsie ten onrechte geconfronteerd met de veronderstelling dat epilepsie gepaard
gaat met ongunstige persoonlijkheidskenmerken. Deze veronderstelling draagt bij aan epilepsie-gerelateerde stigmata
en vergroot de ziektelast. In deze bijdrage wordt ‘de epileptische persoonlijkheid’ beproken aan de hand van de ‘casus’
van Sint Hildegard von Bingen. Ook is er aandacht voor een nieuw model om gedragsafwijkingen bij mensen met
epilepsie te evalueren en behandel- en preventiestrategieën te ontwikkelen.

Downloads

Gepubliceerd

2022-09-16

Citeerhulp

Daey Ouwens, I. (2022). Hildegard von Bingen en de ‘epileptische persoonlijkheid’. Epilepsie, Periodiek Voor Professionals, 21(3), 16–19. https://doi.org/10.54160/epilepsie.12875

Nummer

Sectie

Historische wetenswaardigheden