1.
Muecke F, Grewe P, Merten M, Kalbhenn T, Woermann F, Bien C, Hendriks M. Temporaalkwabresectie en de gevolgen voor het verbale geheugen. Epilepsie [Internet]. 13 december 2023 [geciteerd 20 april 2024];22(4). Beschikbaar op: https://epilepsiejournal.nl/article/view/18482