Vol 19 Nr 1 (2021)

					Toon Vol 19 Nr 1 (2021)

Bestond epilepsiechirurgie in Nederland oorspronkelijk vooral uit temporaalkwab-resecties, door de introductie van invasie-ve diagnostiek kon de stap gemaakt wor-den naar operatie van meer complexe extratemporale epilepsieën. Dit begon met elektrocorticografie, gevolgd door invasief onderzoek met behulp van diepte-elektroden. De tendens van de laatste jaren bij de behandeling van epilepsie is om invasieve diagnostiek te combineren met een minimaal invasieve behandeling. Dit kan bijvoorbeeld door thermocoagu-latie van epileptogeen weefsel dat niet in aanmerking komt voor resectie of door closed loop stimulatie om aanvallen te on-derdrukken. Over dit alles kunt u lezen in de rubriek Wetenschappelijk onderzoek van dit nummer van ‘Epilepsie’. De tegen-stelling kon niet groter zijn: In ditzelfde nummer van ‘Epilepsie’ kunt u ook lezen dat het de epilepsiezorg in Tanzania aan alles ontbreekt, aan diagnostische midde-len én aan mogelijkheden voor behande-ling. Hebt u een mening over dit alles, laat ons dit dan weten.

Gepubliceerd: 2021-03-01

Wetenschappelijk onderzoek

Verantwoorde epilepsiezorg

Ingezonden berichten