Vol 16 Nr 3 (2018)

					Toon Vol 16 Nr 3 (2018)

Epilepsiechirurgie is succesvol als de patiënt aanvalsvrij is en functieverlies als gevolg van de resectie beperkt is. Preoperatieve beeldvorming draagt hier zeker aan bij, zoals u kunt lezen in de rubriek Wetenschappelijk Onderzoek van dit nummer van ‘Epilepsie’. Dankzij de introductie hiervan is de operatiestrategie veel gerichter vast te stellen, waardoor bijvoorbeeld maximale temporaal- of frontaalkwab resecties voorkomen kunnen worden. Een volgende stap in de ontwikkeling is driedimensionale multimodale beeldvorming ter ondersteuning van een minimaal invasieve behandeling van epilepsie. Dit kan een resectie op maat zijn, maar ook een meer recent geïntroduceerde invasieve behandeling, zoals thermocoagulatie of diepe hersenstimulatie, waarover u eerder hebt kunnen lezen in diverse nummers van ‘Epilepsie’. Voor een succesvolle toepassing hiervan in het preoperatieve traject werken computer scientists en medischtechnisch personeel nauw samen en zijn clinici intensief betrokken bij de ontwikkeling. Lees hierover meer in dit nummer van ‘Epilepsie’.

Gepubliceerd: 2018-09-01

Actueel

Wetenschappelijk onderzoek

Verantwoorde epilepsiezorg

Historische wetenswaardigheden