Vol 17 Nr 4 (2019)

					Toon Vol 17 Nr 4 (2019)

Kinderen met epilepsie, dat is het thema van dit speciale nummer van ‘Epilepsie’. Een blik op de inhoudsopgave leert ons dat er vooral aandacht is voor de ernstige epilepsiebeelden die bij kinderen voor kunnen komen. De diagnostiek hiervan is ingewikkeld en vereist inzet, inventiviteit en een hoge mate aan kennis van professionals, zoals blijkt uit de verschillende bijdragen in dit nummer. Verder ligt de nadruk op de medicamenteuze behandeling van kinderepilepsieën. Aan bod komen beproefde oplossingen met bestaande anti-epileptische medicatie, maar ook de ontwikkeling van innovatieve stamceltechnieken gericht op patientspecifieke oplossingen. De teneur van dit speciale nummer van ‘Epilepsie’ is dat het niet alleen voor de zorg, maar ook voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met gecompliceerde epilepsiebeelden steeds belangrijker is om samen te werken in multidisciplinaire netwerken. Hebt u een mening over dit alles, laat dit dan weten aan de redactie.

Gepubliceerd: 2019-12-01

Themanummer: Kind en epilepsie

Themanummer: Epilepsie online