Over dit tijdschrift

'Epilepsie, periodiek voor professionals' is het kwartaalblad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, de Nederlandse afdeling van de ‘International League Against Epilepsy’.

Het eerste blad van de Liga verscheen in 1972 met de naam Epilepsie Bulletin. Vervolgens ontstond daaruit in 1999 het Nederlands Tijdschrift voor Epileptologie. Toen Professor Meinardi en mevrouw Harting in 2002 terugtraden als respectievelijk hoofdredacteur en secretaresse, kon niet direct in hun opvolging worden voorzien. Enkele redactieleden zochten daarop naar een nieuwe formule om de Ligaleden te informeren over onderzoek, ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen uit de epilepsiezorg.

Vanaf 2003 verschijnt het blad van de Liga in een nieuwe vorm en met een andere formule: 'Epilepsie, Periodiek voor professionals'. Het blad richt zich, meer dan zijn voorganger, op het informeren van de leden van de Liga over hun vakgebied. Omdat Nederland een van de weinige landen is waar de Liga ook uit niet-medici bestaat, is er aandacht voor bijvoorbeeld de sociale kant van epilepsie en zijn de wetenschappelijke bijdragen toegankelijker, zodat deze ook interessant zijn voor de grote groep van paramedische en andere professionals die bij epilepsie zijn betrokken. Jaarlijks wordt een speciaal (december)nummer uitgegeven. Het blad heeft een omvang van ten minste zestien pagina's en verschijnt eens per kwartaal. Het blad wordt zes maanden na uitgave op deze website gepubliceerd.