Nieuws vanuit het bestuur van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie

Auteurs

  • Rob Rouhl
  • Marian Majoie

Samenvatting

Het bestuur van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie brengt u, als Liga-leden en professionals werkzaam in het veld van
de epilepsie, via onze jaarlijkse nieuwsbrief op de hoogte van de lopende zaken op nationaal en internationaal niveau.

Downloads

Gepubliceerd

2024-03-26

Nummer

Sectie

Ingezonden berichten

Citeerhulp

Nieuws vanuit het bestuur van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie. (2024). Epilepsie, Periodiek Voor Professionals, 23(1). https://epilepsiejournal.nl/article/view/19011